Typ osobowości a zdrowie – czy charakter predysponuje do niektórych chorób?

antyperspirant w sprayu
Jak czuć się świeżo przez cały dzień?
27 września, 2023
pompa ciepla galmet
Pompa ciepła galmet – wszystko co musisz wiedzieć
4 października, 2023

Literatura medyczna wyróżnia kilkanaście podziałów ludzkiej osobowości, jednak w ostatnich latach popularnością cieszy się ten, który kwalifikuje osoby do czterech grup oznaczonych literami od A do D. Większość z nas jest w stanie swobodnie przyporządkować konkretne rodzaje zachowania znanych nam osób do wzorców naukowych, jednak kwestia wpływu samego rodzaju osobowości na zdrowie do dziś budzi kontrowersje. Czy w rzeczywistości charakter może predysponować do rozwoju pewnych chorób?

Charakter a styl życia

Stylem życia można nazwać szeroko rozumiany ogół zachowań i działań, które są obecne w życiu danej osoby. W jego skład wchodzi zarówno sposób spędzania wolnego czasu, rodzaj stosowanej diety oraz dbałość o higienę snu, jak i wszelkiego rodzaju skłonności do popadania w uzależnienia i nałogi. Rodzaje osobowości, których główną cechą charakterystyczną jest „wysokie tempo życia” – nadmierna liczba godzin spędzana w pracy, brak zdolności do relaksu oraz nieustanny pęd myśli – mają tendencję do zaniedbań w podstawowych sferach życia codziennego.

Wysoki poziom adrenaliny, który wraz z upływem lat staje się normą dla przedstawicieli osobowości typu A, prowadzi do nadmiernej aktywacji układu współczulnego. Ta część układu nerwowego odpowiada za mobilizację organizmu do „walki lub ucieczki”, jednak objawy nadreaktywności tego typu obejmują także zahamowanie procesów trawienia.

charakter-a-styl-zycia

Czy różne typy osobowości wpływają na rozwój zaburzeń odżywiania?

Perystaltyka jelit i metabolizm „zwalnia” wówczas do minimum, a cały układ nerwowy koncentruje swoje działanie na przyspieszeniu akcji serca i oddechu oraz zwiększeniu ciśnienia skurczowego. Zjawisko to ma charakter fizjologiczny jedynie wtedy, kiedy jego występowanie jest ograniczone w czasie i ma krótkotrwały charakter. Patologiczna i przewlekła sytuacja tego typu może prowadzić do niedożywienia oraz odwodnienia, co stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale też samego życia człowieka.

Niezależnie od rodzaju charakteru i przyzwyczajeń dietetycznych, warto zapoznać się z treściami na stronie zywieniemaznaczenie.pl, dzięki którym możliwe jest wczesne wychwycenie błędów i nieprawidłowości, a tym samym większe prawdopodobieństwo uniknięcia poważniejszych konsekwencji z nimi związanych.

Jakie choroby mogą mieć podłoże psychologiczne?

Zdrowie jest efektem równowagi panującej w organizmie każdego człowieka, jednak na pojawienie się zaburzeń w tym aspekcie mają wpływ nie tylko czynniki genetyczne i środowiskowe. Niekiedy choroba lub zaburzenie ma podłoże behawioralne i stanowi pewnego rodzaju konsekwencję stylu życia.

Zaburzenia o podłożu depresyjnym już teraz są uznawane za jedną z chorób cywilizacyjnych, a tendencja do ich występowania jest zauważalna w grupie osób z osobowościami neurotycznymi i flegmatycznymi, chociaż oba typy są częścią zupełnie innego podziału.

Podobna kwestia dotyczy wszelkiego rodzaju zaburzeń odżywienia, takich jak anoreksja i bulimia. Pomimo tego, że same w sobie objawiają się w obrębie samej somatyki organizmu, to ich genezy należy doszukiwać się w aspektach psychologicznych. Problemy tego typu mogą okazać się na tyle dużym zagrożeniem, że jedynym rozwiązaniem będzie wprowadzenie żywienia specjalnego, które – tak jak na przykład Supportan DRINK – ma za zadanie dostarczyć niezbędnych składników odżywczych w jak najbardziej skoncentrowanej formie. 

Dokładny wpływ poszczególnych typów osobowości na rozwój wielu innych chorób wciąż pozostaje obiektem badań naukowych, jednak bezdyskusyjny jest ścisły związek pomiędzy sferą mentalno-psychologiczną a tendencją do zapadania na wybrane schorzenia. Z tego powodu nie należy ignorować samego typu charakteru i podejścia do życia, bowiem kwestia ta może stanowić wskazówkę, która okaże się być bezcenna już na etapie samej diagnostyki.