Recycling – co powinieneś o nim wiedzieć.

Ekologia
Ekologia – co to jest ekologia i czym się zajmuje? | Ekologia definicja
11 marca, 2022
Downcycling
Downcycling, czyli kaskadowanie odpadów co powinieneś wiedzieć.
11 marca, 2022

Jedną z metod ochrony środowiska jest recykling (recyklizacja lub recyrkulacja).

Proces ten ma dwa główne cele: zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie wykorzystania zasobów naturalnych. Recykling to proces odzyskiwania materiałów odpadowych i wytwarzania z nich nowych produktów. Czasami materiały nadające się do recyklingu są oznaczone odpowiednim symbolem.

Recykling polega na maksymalizacji wykorzystania materiałów odpadowych przy minimalizacji nakładów wymaganych do ich przetworzenia. Chroni to zarówno surowce naturalne wykorzystywane do ich produkcji, jak i surowce, które zostaną użyte do ich późniejszej obróbki.

Recyklingowi podlegają dwa obszary: produkcja i późniejsze wytwarzanie odpadów. Recykling zakłada, że ​​producenci muszą przyjąć odpowiednią postawę i zachęcać do produkcji materiałów nadających się do recyklingu. To oprócz kreowania właściwych zachowań wśród odbiorców.

Recykling to nie tylko przetwarzanie, a również produkty nadające się do ponownego użycia

Recykling odpadów to metoda organizowania materiałów do wielokrotnego przetwarzania. Oto elementy systemu:

 • Upewnij się, że recykling jest zgodny z odpowiednimi przepisami stanowymi
 • Rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu zwiększenia jej wydajności.
 • Projektowanie produktów nadających się do recyklingu pozwala na maksymalne wykorzystanie materiałów.
 • Ważne jest, aby projektować towary możliwie jednorodne pod względem materiału, co ułatwia późniejszy demontaż oraz segregację odpadów.
 • Istnieje możliwość zaprojektowania wyrobów wykonanych z mieszanki różnych materiałów tak, aby można je było podzielić na jednorodne elementy.
 • Zaprojektuj towary tak, aby jak najwięcej elementów mogło być ponownie użytych lub przy minimalnych kosztach, aby uzyskać ich pełną wartość.
 • System etykietowania jest używany do pakowania produktów, a także komponentów, aby pomóc w identyfikacji i segregacji odpadów.
 • Edukacja pro ekologiczna społeczeństwa oraz promocja i organizacja zachowań proekologicznych. (ogólnie pojmowana ekologia)
 • Logistyka zbierania, sortowania i zbierania zużytych towarów i komponentów
 • Przetwarzanie (wcześniej przygotowanych odpadów) i odzyskiwanie z nich surowca.

Warto zwrócić uwagę na główne elementy, które mogą byś poddane pod recykling odpadów i użyte do produkcji nowych produktów. Oto materiały z odzysku, których mogą posłużyć do produkcji nowych produktów.

 • zużyty sprzęt elektryczny
 • makulatura
 • butelki plastikowe
 • torby foliowe
 • puszki aluminiowe
 • foliowe opakowania
 • różnego rodzaju szkła

Niektóre kraje wprowadzają na rynek surowe recyklaty. Niektórzy ludzie skarżą się, że ostateczne recyklaty z recyklatów z innego kraju nie są oferowane na sprzedaż ze względu na możliwość, że zostaną pozostawione na miejscu, a nie przerobione. Raport z Ameryki stwierdza, że ​​50-80% wyeksportowanych przez niego recyklatów było nie do zrealizowania. Raporty o eksporcie nerek do brody, gdzie nie ma czy pracownicy mają dostęp do usług pracowniczych lub świadczenia usług świadczenia usług. Chociaż rząd chiński zabronił takich praktyk, nie podjął żadnych konkretnych kroków w celu ich wdrożenia.

W niektórych regionach eksportowanie tak wielu materiałów może być trudne. Powszechnym problemem jest zielone szkło. Zielone szkło, które pozostaje, ma zostać poddane recyklingowi poza Ameryką Środkową i Wschodnią. Nie ma wystarczającego popytu na materiał. Dodatkowe szkło musi zostać zniszczone w celu wytworzenia materiałów lub ponownego wykorzystania w regularnych cyklach.

 

Toczy się wiele debat na temat ekonomicznej opłacalności recyklingu. Wiele gmin dostrzega korzyści podatkowe, wdrażając programy recyklingu odpadów. Wynika to przede wszystkim z niższych kosztów składowania. Politechnika Danii stwierdziła, że ​​recykling jest najlepszą metodą usuwania odpadów z gospodarstw domowych w 83% przypadków. Uzasadnienie recyklingu jest nie tylko związane z podatkami, ale także z tego, co ekonomiści nazywają efektami zewnętrznymi. Są to niewypowiedziane korzyści i koszty, których doświadczają jednostki, które są niezależne od prywatnych transakcji. Należą do nich: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów (w tym gazów cieplarnianych) ze spalania; redukcja odcieków zawierających substancje niebezpieczne wypłukiwane ze składowisk; zmniejszenie zużycia energii; ograniczenie wytwarzania i zużycia odpadów. Doprowadzi to do ograniczenia niebezpiecznej dla środowiska działalności wydobywczej.

Przedsiębiorstwa zignorują efekty zewnętrzne, jeśli nie będą istniały mechanizmy umożliwiające ich internalizację, takie jak podatki lub dotacje. Aby stworzyć pozapodatkowe korzyści gospodarcze, rzecznicy zainicjowali inicjatywę legislacyjną, która doprowadziła do wzrostu zapotrzebowania na materiały odnawialne. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA), która opowiada się za recyklingiem, zauważyła, że ​​emisje dwutlenku węgla w kraju zostały zredukowane do 49 mln m3 w 2005 r. dzięki wysiłkom recyklingowym. Program Działań na rzecz Odpadów i Zasobów w Wielkiej Brytanii wykazał, że wydatki na recykling zmniejszają emisje CO2 o 10-15 mln do 15 mln ton rocznie.

Recykling odpadów musi spełniać określone wymagania, aby był ekonomicznie wykonalny i zrównoważony. Wymagania te obejmują wystarczające źródło recyklatów i system, który dostarcza te recyklaty w pobliżu fabryk zdolnych do ich przetwarzania. Istnieje również możliwość recyklingu produktów. Te dwa czynniki są często pomijane, ale uniemożliwiają one sektorowi przemysłowemu produkcję zebranych materiałów i rynku wytwarzanych towarów, aby nie były kompletne.

Istnieje wiele pomysłów, które wykraczają poza recykling. Zero waste to np. Zero waste, czyli ograniczenie marnotrawstwa do minimum. Zachęca do ekologicznego stylu życia, opartego na zasadzie „im mniej kupujesz, tym więcej wyrzucasz” . Do tego znane są jeszcze inne metody typy upcycling oraz downcycling, o których możesz przeczytać w innych artykułach na naszym serwisie.