Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Chalinie – poznaj bliżej naturę!

Park narodowy ujscie warty
Park Narodowy Ujście Warty – popularna ścieżka przyrodnicza
7 sierpnia, 2020
Dlaczego warto zainwestowac w fotowoltaike
Dlaczego warto zainwestować w instalację fotowoltaiczną?
17 sierpnia, 2020

Pytania ekologii dzisiaj są często podejmowane w społeczeństwie. Z każdym rokiem ludzie więcej zwracają uwagę na przyrodę i myślą, jak uchronić ją przed ekologiczną katastrofą. Segregacja i redukcja różnych odpadów, kontrola za dotrzymaniem na fabrykach wszystkich standardów ekologicznych, popularyzacja alternatywnych źródeł energii – to niewielka lista podejmowanych przez wspólnotę działań przeciwko zanieczyszczeniu środowiska. Ważnym jest także przekazywanie dzieciom i młodzieży danej wiedzy, czym zajmuje się Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. W nim można poznać lepiej otaczający nas świat, dotknąć do prawdziwej natury i świetnie spędzić czas za pomocą wycieczek i zajęć.

Działalność Ośrodku Edukacji Ekologicznej

Był otwarty w 1997 roku. Ośrodek znajduje się w obszarze Sierakowskiego Parku Krajobrazowego (rejon Wielkopolskiego województwa). W Parku można podziwiać widoki takich pięknych miejsc przyrodniczych jak teren Puszczy Noteckiej, Kraina Stu Jezior i dolina Warty.

Siedliskiem Ośrodku jest obręb zabytkowego założenia dworskiego. Odnosi się do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego od 2009 roku.

Zespół Parków Krajobrazowych podejmuje takie rodzaje działalności:

 • Działania administracyjne
 • Czynna ochrona przyrody
 • Wspieranie badań
 • Działalność wydawnicza
 • Organizacja konferencji/szkoleń/turystyki
 • Edukacja

Głównymi zadaniami Centrum Edukacji Ekologicznej są edukacja przyrodnicza dzieci i młodzieży dzięki organizacji licznych kursów, warsztatów, spotkań integracyjnych i konferencji.

W swojej działalności edukacyjnej ma do rozporządzenia:

 • Salę dydaktyczną, konferencyjno-konsumpcyjną i inne wystawiennicze (mają do prezentacji zbiory owadów, kolekcje spreparowanych zwierząt, poroża, imitację jaskini itd.).
 • Bazę noclegową z 42 miejscami noclegowymi.
 • Miejscem na ognisko na 60 osób.
 • Boiskami sportowymi dla gry w piłkę ręczną i koszykówki.
 • Placem zabaw dla dzieci.

Spacery i wycieczki organizowane przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

OEP Chalin pozwała odwiedzającym nie tylko pogłębiać swoją wiedzę stosownie natury, a i aktywnie zabawić się ze swymi rówieśnikami za pomocą wycieczek po zabytkach kulturowych Pojezierza Międzychodzko– Sierakowskiego albo organizowanych pieszych rajdach z cyklu: „Na Manowce”.

Spacer z cyklu „Na Manowce” polega na zwiedzeniu atrakcyjnych krajobrazowych terenów, gdzie przyroda łączy się z dawniejszą historią. Gotycki kościół, łąki Parku, wiosenne kwiaty i ptaki, które wrócili z zimowisk. Taki spacer jednoczy każdego uczestnika z tajemnicami przyrodniczych zmian, jakie odbywają po prostu przed ich oczami. Zakończenie zimy i rozpoczęcie wiosny jest związane z bardzo wielkimi przemianami w środowisku natury i inspiruje do ich aktywnego obejrzenia.

Do dyspozycji Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ma trzy ścieżki dydaktyczne:

 • Ścieżka dydaktyczna Jary koło Chalina
 • Ścieżka dydaktyczna w parku dworskim w Chalinie i nad Jeziorem Śremskim
 • Ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Małym w Chalinie

Także są sześć ścieżek Nordic Walking o różnej długości i skali trudności (łączna długość 50 km).

Ścieżki dydaktyczne (edukacyjne) stanowią jedną z form turystyki poznawczej dla grup dzieci i młodzieży szkolnej. Korzystanie z nich w poznawalnych celach możliwe przez wykorzystanie przewodników, w których jest zaznaczona wszelka niezbędna informacja stosująca trasy i ciekawostek przyrodniczych, jakie można tam zobaczyć.

W Parku Sierakowskiego wydzielono sześć takich ścieżek: Jary koło Chalina, Marianówka, Nad Jeziorem Małym w Chalinie, Ostępy Puszczy Noteckiej, Stawy w Gardówcu, W parku dworskim w Chalinie i nad Jeziorem Śremskim. Trasa każdej z nich (poza ścieżkami Marianówka i Ostępy Puszczy Noteckiej)  przechodzi przez Ośrodek Edukacyjny Ekologiczny.

Dzieci mają możliwość bliżej zobaczyć florę i faunę  Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Tutaj żyją około 50 rzadkich gatunków ptaków (lęgowe czapli, kormorany, rybołowy, sokoły i kań czarne), spośród których obecna populacja bielika. Także w Parku mieszka wielu różnych gatunków owadów. Roślinny świat też jest różnorodny, poczynając z rzadkich gatunków mchów i kończąc roślinami chronionymi (widłak goździsty, pomocnik baldaszkowaty, zimoziół północny itd.). Nie trzeba także zapominać i o innych ciekawych zwierzętach, które można tam spotkać – wilk, zimorodek, żuraw, rybołow, chruścik krynicznik wilgotka. Po całym Sierakowskim Parku znajdują się kolekcji rozmaitych drzew owocowych tradycyjnych odmian.

Inne zajęcia prowadzone przez Centrum Edukacji Ekologicznej

Oprócz wycieczek i kursów przyrodniczych dzieci mogą spróbować siebie w role kowala albo garncarza, dzięki zajęciom z obróbki gliny i kowalstwa. Też istnieje możliwość otrzymać trochę wiedzy z tematu Wszechświata na zajęciach z astronomii.

Edukacja ekologiczna jest nie tylko ważna, ale i ciekawa. Ona niesie w sobie element łączenia z otaczającym nas środowiskiem, dzięki czemu uczestniki przyrodniczych wycieczek lepiej postrzegają otrzymaną informację. Wycieczki zostawiają po sobie jaskrawe wspomnienia o zwiedzonych miejscach i inspirują do poszukiwania nowych możliwości poznania otaczającego świata. Ekologia – nauka, zainteresowanie do której trzeba nawiązywać z samego dzieciństwa.