Emisje gazów fluorowanych w Unii Europejskiej zostaną obniżone do 2030 roku

fosforany
Co to są fosforany i dlaczego ich obecność w domowych środkach czystości jest tak niebezpieczna?
3 sierpnia, 2021
akumulatory litowo polimerowe
Jak wydajne są akumulatory litowo polimerowe?
6 sierpnia, 2021

Gazy fluorowane“F-gazy” są odpowiedzialne za prawie 80% emisji  gazów cieplarnianych do atmosfery. Wszystkie państwa będące we wspólnocie Unii Europejskiej podejmują zdecydowane działania, mające doprowadzić do objęcia całkowitym nadzorem i kontrolą nadzoru nad gazami cieplarnianymi. Utworzone regulacje w zakresie ochrony klimatu mają zmienić postrzeganie gazów fluorowanych w kontekście ekologii i dbania o spuściznę jaką pozostawimy dla przyszłych pokoleń.

Emisja gazów a odpowiedzialność społeczna

My wszyscy jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialni za nasze postępowanie. W trosce o dobro wspólne powinniśmy podejmować decyzje, które wpłyną na zmniejszenia warstwy ozonowej i ochronią naszą planetę przed zgubnym wpływem słońca.

Unia Europejska w ramach swojej polityki spójności zarówno poszczególnych krajów, jak i całej wspólnoty podejmuje zdecydowane działania mające na celu stworzenie regulacji dotyczących gazów cieplarnianych tzw. F-gazów. Przeciwdziałania zmianom klimatycznym mają znaczenie w kontekście walki z problem wypuszczania gazów fluorowanych do atmosfery będących bezpośrednią przyczyną zmian klimatycznych na świecie.

Emisja gazów fluorowanych a regulacje prawne

W roku 2006 r. UE zarządziła jedno z pierwszych rozporządzeń w sprawie gazów cieplarnianych i gazu ziemnego będącego solą w oku ekologów z całego świata walczących ze zmianami klimatycznymi widocznymi już gołym okiem rok do roku.

Dzięki zdecydowanym działaniom zarówno komisji, jak i rozpoczętej polityce spójności kroki te pozwoliły już w roku 2010 na redukcję i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a prowadzona razem przez wszystkie kraje polityka ochrony klimatu.

Nowe rozporządzenie określa w sposób bezpośredni i stanowczy zalecenia jakie każde Państwo musi wprowadzić, aby podmioty podstawowej działalności gospodarczej i przemysłowej dały nowe, jasne przesłanie STOP gazom cieplarnianym. W Polsce ustawa tzw. F-gazowa z dniem 1 stycznia 2016 r wprowadzała systematycznie rozwiązania dla wszelkich działalności prowadzonych z respektowanie praw zwanych wymogami F-gazowymi, zarówno do sposobu kontroli szczelności, jak i prowadzenia ewidencji gazów cieplarnianych będących w urządzeniach. Unia do roku 2030, zobowiązała wszystkie kraje do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych określając pułap redukujący ją o dwie trzecie w porównaniu z 2014 rokiem.

Fakty dotyczące F-Gazów

Po pierwsze wszystkie trzy podstawowe grupy F-gazów to fluorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6) są  najbardziej niekorzystnymi gazami patrząc z punktu widzenia zmian klimatycznych a zastosowane w urządzeniach chłodniczych takich jak lodówki, klimatyzatory, pompy ciepła, układy chłodnicze. Gazy w nich wykorzystywane kumulują do ponad 10 tys. razy więcej ciepła z każdego kilograma gazu. W sytuacji, gdy każdy kilogram w przeliczeniu na ekwiwalent daje nam równoważne tony dwutlenku węgla, a to wpływa na całe globalne ocieplenie klimatu w świecie.

Po drugie F-gazy i podobne stanowią ponad 2% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Unii. Od lat 90 ich emisja wzrosła o ponad 60% w przeciwieństwie do wszystkich innych pozostałych gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za efekt ocieplenia.

Po trzecie F-Gazy a zwłaszcza gazy z grupy HFC są bardzo krótkotrwałe i szybko ulegają rozkładowi, a gazy takie jak PFC oraz SF6 pozostają w naszej atmosferze przez kolejne tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy lat.

W naszych oczekiwaniach, jak i innych mieszkańców Unii Europejskiej, oszczędności energii, które możemy uzyskać na całkowitym nadzorze na F-gazami wyniosą do 1,5 gigaton ekwiwalentu CO2 już w roku 2030. W roku 2050 ma być to prawie 5 gigaton.

Zważywszy na przywołane wcześniej okoliczności, niezwykle ważne jest, aby wszystkie osoby pracujące z gazami cieplarnianymi miały pełną świadomość ich wpływu na środowisko. Aby zwiększyć świadomość osób wykonujących czynności powiązane z gazami cieplarnianymi, potrzebna jest odpowiednia edukacja. Olbrzymią dawkę wiedzy można zdobyć podczas kursów i szkolenia F-gazy w profesjonalnych Ośrodkach Szkoleniowych.