Downcycling, czyli kaskadowanie odpadów co powinieneś wiedzieć.

recycling
Recycling – co powinieneś o nim wiedzieć.
11 marca, 2022
budowa domu bez pozwolenia
Projekty dużych domów z poddaszem użytkowym na potrzeby większych rodzin – o czym warto pamiętać?
12 marca, 2022

Kaskadowanie to proces recyklingu odpadów o niższej jakości lub funkcjonalności niż oryginał. Wynika to często z akumulacji elementów włóczęgów w metalach wtórnych, które mogą uniemożliwiać wykorzystanie tych pierwszych w zastosowaniach wysokiej jakości. Złom samochodowy wycofany z eksploatacji jest często zanieczyszczony drutami miedzianymi i powłokami cynowymi. Zanieczyszczony złom jest stalą wtórną, która nie spełnia wymagań dla stali samochodowej. Dlatego jest stosowany głównie w branży budowlanej.

Pochodzenie i efekt dowcyclingu

Może być stosowany do konserwacji materiałów, zmniejszenia zużycia surowców i uniknięcia energii, emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia wody z produkcji pierwotnej i wydobycia.

Przetwarzanie złomu stalowego na materiały budowlane. Złomowa stal samochodowa może być zanieczyszczona innymi metalami i często jest przetapiana w celu wytworzenia stali konstrukcyjnej, która może zawierać do 0,4% miedzi.

Omówiliśmy dyrektywę UE w sprawie strumieni odpadów z rozbiórki. Powiedział, że recykling nie jest tym, co miał na myśli. „Nazywam to downcyklingiem”. Nie tylko rozbijają cegły, ale także rozbijają wszystko. Potrzebujemy upcyklingu, w którym produkty o mniejszej wartości mają większą wartość. Jest smutny z powodu sytuacji w Niemczech, wspominając, że otrzymał dużą ilość odzyskanych klocków drewnianych od angielskiego dostawcy na kontrakt w Norymberdze, podczas gdy podobny ładunek był złomowany tuż przy drodze. Wyglądał różowo z kawałkami starych płytek, ręcznie robionymi cegłami i kawałkami starego betonu zmieszanymi z kilkoma starymi przydatnymi przedmiotami. To jest przyszłość Europy.

Widzieliśmy już, że większość recyklingu to tak naprawdę downcycling. Z czasem obniża jakość materiału. Tworzywa sztuczne, których nie ma w butelkach po wodzie i butelkach po napojach, można poddać recyklingowi. Miesza się je z innymi tworzywami sztucznymi, tworząc mieszankę tworzyw o niższej jakości. Jest to następnie wykorzystywane do zrobienia czegoś amorficznego, taniego, takiego jak próg zwalniający lub ławka w parku. Aluminium to kolejny cenny, ale stale przerabiany materiał. Puszka po napoju składa się z dwóch rodzajów aluminium. Ściany wykonane są ze stopu aluminium i manganu z dodatkiem magenów, a także powłok i farb. Podczas gdy twardy blat wykonany jest ze stopu aluminium i magnezu, ściany wykonano z aluminium. Materiały te są łączone w konwencjonalnym recyklingu, co skutkuje słabszym i mniej użytecznym produktem.

Podobne procesy obróbki odpadów.

Chociaż downcykling można uznać za część „recyklingu w obiegu otwartym”, różni się on od tego. Chociaż downcykling może prowadzić do utraty jakości, termin „recykling w pętli otwartej” odnosi się do sytuacji, w których materiały wtórne są używane w innych produktach niż materiał oryginalny. Obejmuje więc zarówno upcykling, jak i downcycling. Geyer i in. szczegółowo omówić związek między recyklingiem w obiegu otwartym, downcyklingiem i ich wpływem na środowisko. (2015). Stwierdzają, że złe projektowanie produktów i zarządzanie EOL może prowadzić do niskiej jakości materiałów pochodzących z recyklingu, co z kolei ogranicza liczbę zastosowań, do których te materiały mogą być wykorzystywane. Twierdzą, że recykling w obiegu zamkniętym sam w sobie nie powoduje wypierania większej ilości materiału pierwotnego z powodu wielu pętli (argument ilościowy), ani nie generuje większych korzyści środowiskowych na jednostkę (argument jakościowy). Ich argument opiera się na potrzebie rozważenia systemu produktu docelowego zastosowania, w którym wykorzystywane są materiały pochodzące z recyklingu, podczas oceny ogólnego zapotrzebowania na materiały pierwotne i wpływu na środowisko.